Przewodniczący SU Wiktoria Marciniak
Zastępca przewodniczącego Sandra Borkowska 
Skarbnik  Mateusz Turek
Sekretarz  Konrad Raczykowski
Rzecznik praw ucznia  Seweryn Zdanowicz
Opiekun  mgr Michał Sobociński