Rekrutacja krok po kroku

KROK PO KROKU, CZYLI JAK TRAFIĆ DO ZSTiO 59

KROK PIERWSZY (najważniejszy)

              Wchodzisz na stronę internetową: http://powiatzaganski.edu.com.pl

Link do prezentacji

KROK DRUGI

              Przed Tobą zakładka „ NOWY KANDYDAT”, na której zakładasz konto.

KROK TRZECI

              Logujesz się w elektronicznym systemie naboru w ofercie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu.

KROK CZWARTY

              Wybierasz maksymalnie 3 klasy z propozycji naszej szkoły.

 KROK PIĄTY (UWAGA– muszą być zrealizowane najpierw powyższe kroki 1-4)

Drukujesz podanie wygenerowane w systemie Vulcan i przynosisz je do sekretariatu naszej szkoły razem z oświadczeniem (podpisanym przez Ciebie i rodziców/opiekunów) oraz potwierdzeniem/pokwitowaniem dostarczenia dokumentów dla Ciebie.

KROK SZÓSTY

              Przynosisz do naszej szkoły oryginały świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty.

 KROK SIÓDMY 

              Sprawdzasz listy przyjętych.

 KROK ÓSMY 

              Intensywnie przygotowujesz się do nauki.