KIERUNKI KSZTAŁCENIA

NABÓR 2020/2021

 

Drodzy  Ósmoklasiści!

„Wybierzcie szkołę, która zapewni Wam sukces.
Jesteśmy właśnie taką szkołą.
Szkołą na pięć a nawet dziewięć”.

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy wymusza wciąż nowe zawody i związane z nimi przygotowanie do ich wykonywania. Wychodzimy naprzeciw tym wymaganiom i dlatego umożliwiamy Państwu możliwość wszechstronnego, bezpłatnego kształcenia.

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŻAGANIU TO JEDNOSTKA EDUKACYJNA, KTÓRA KSZTAŁCI UCZNIÓW W TRZECH TYPACH SZKÓŁ:

 

1) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

4-LETNI OKRES NAUKI ZAKOŃCZONY EGZAMINEM MATURALNYM ( po 8 klasie)

Nasze licea dostosowane są do potrzeb młodzieży i poszerzają wiedzę i umiejętności uczniów w dwóch kierunkach. Dodatkowe zajęcia są prowadzone w ramach innowacji pedagogicznej. Wszystkich zainteresowanych nauką w liceum zapraszamy do nauki w jednej z dwóch typów klas ogólnokształcących:

 

A) LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z INNOWACJĄ WOJSKOWĄ

2) TECHNIKUM 

5-LETNI OKRES NAUKI ZAKOŃCZONY EGZAMINEM MATURALNYM I EGZAMINEM ZAWODOWYM ( po 8 klasie)

Zapraszamy do nauki na jednym z sześciu kierunków technicznych. Kształcimy w zawodach:

A)  TECHNIK LOGISTYK

B)  TECHNIK LOGISTYK Z INNOWACJĄ WOJSKOWĄ

C)  TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

D)  TECHNIK HOTELARSTWA        

E)  TECHNIK  SPEDYTOR

F)  TECHNIK  SPEDYTOR Z INNOWACJĄ WOJSKOWĄ

 

3)  BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

3-letni okres nauki.

Klasa wielozawodowa

4) BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

W naszej szkole możesz kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia na kierunku sprzedawca/ handlowiec. Nauka w szkole tego typu trwa 3 lata, po ukończeniu można uzyskać tytuł technika i zdać egzamin maturalny.

 

WSZYSTKIE KIERUNKI KSZTAŁCENIA DOSTĘPNE SĄ DLA UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH 8 KLASĘ SZKOŁY PODSTAWOWEJ.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi wybranych przez Państwa typów szkół.