14 marca do szkoły dotarł transport z wyposażeniem do pracowni