Informacja dla kandydatów

Informacja dla kandydatów!

W związku z awarią systemu kandydaci do klas wojskowych, którzy mają problem z zalogowaniem się proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu ZSTiO osobiście lub telefonicznie. Nabór do klasy technikum logistycznego wojskowego , liceum wojskowego nadal trwa.

Wraz z dokumentami kandydat do klasy OPW musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie (lekarz rodzinny, pierwszego kontaktu) do 10 lipca 2023

PRÓBA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW
DO KLAS MUNDUROWYCH

7 czerwca 2023, godz. 9:00 – pierwszy termin

14 czerwca 2023, godz. 9:00 – drugi termin

Na próbę sprawnościową kandydat dostarcza oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) potwierdzające wyrażenie zgody na przystąpienie dziecka do egzaminu, które jednocześnie potwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Druk do pobrania do pobrania w sekretariacie szkolnym.

 

ODDZIAŁY  PRZYGOTOWANIA  WOJSKOWEGO

  1. Próbę sprawności fizycznej przeprowadza się na boisku szkolnym lub w Sali gimnastycznej.
  2. Kandydata obowiązuje strój sportowy, niedopuszczalne jest noszenie podczas próby biżuterii lub innych przedmiotów o ostrych krawędziach mogących spowodować uszkodzenie ciała kandydata.
  3. Rozpoczęcie próby sprawności fizycznej poprzedza rozgrzewka.
  4. Czas wykonania próby sprawności fizycznej poszczególnych konkurencji mierzony jest z dokładnością do 0,1 sekundy. 
  5. Test sprawności fizycznej składa się̨ z trzech ćwiczeń́ przeprowadzonych w jednym dniu w następującej kolejności:
  • Bieg wahadłowy 10 x 10 z pokonaniem górą 4 części skrzyni dowolną techniką
  • Brzuszki przy drabinkach gimnastycznych z piłką lekarską 3kg trzymaną za głową w czasie 1 min.
  • Podciąganie na drążku – chłopcy
  • Zwis na drążku – dziewczęta.

Każda konkurencja będzie szczegółowo omówiona przed próbą sprawności przez instruktorów.