Biblioteka

Kochani!

Nauczanie zdalne ,jak zapewne wiecie, zostało przedłużone do 24 grudnia 2020 roku. Szkoła jest zamknięta, ale istnieje możliwość wypożyczania książek z biblioteki szkolnej z zachowaniem wymogów reżimu sanitarnego .Biblioteka pełni dyżury codziennie, w godzinach od 9.00 do 14.00. Proszę zatem, abyście kontaktowali się ze mną przez e-dziennik, składali zapotrzebowania na książki. Tą samą drogą będę Was informować o dostępności danej pozycji i czasie odbioru. W zależności od potrzeb, istnieje także  możliwość  odbioru książek w godzinach popołudniowych.

Serdecznie pozdrawiam, do szybkiego zobaczenia.

M .Wawrzyniak


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014 – 2020 został opracowany przez powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zespół ds. promocji i upowszechniania czytelnictwa, zgodnie z zapisami Paktu dla Kultury oraz „Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego 2020”. W jego przygotowanie, a także koordynację zaangażowane są dwie narodowe instytucje kultury – Instytut Książki (koordynator programu) oraz Biblioteka Narodowa.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa obejmuje swoim zasięgiem najważniejsze obszary powiązane z czytelnictwem i obecnością książki na rynku. Istotnym elementem programu są działania zmieniające i wzmacniające rolę biblioteki jako podstawowej przestrzeni kontaktu z książką. Ważnym elementem programu, wychodzącym naprzeciw zmianom cywilizacyjnym, są działania służące udostępnianiu legalnej książki w Internecie.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – najważniejsze obszary:

  • promocja i upowszechnianie czytelnictwa i książki wśród nieczytających
  • wspieranie wydawania wartościowej literatury i czasopism kulturalnych
  • działania służące udostępnianiu legalnej książki w Internecie
  • działania zmieniające i wzmacniające rolę biblioteki jako podstawowej przestrzeni kontaktu z książką poprzez modernizację budynków bibliotek, unowocześnianie ich serwisu, zakup nowości  oraz szkolenia dla bibliotekarzy