Drodzy Rodzice!
Rada Rodziców w naszej szkole działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) i jest demokratycznie wybraną grupą przedstawicieli Rodziców z wszystkich klas naszej szkoły.  Jest jednym z czterech statutowych organów szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd
Uczniowski), który reprezentuje Rodziców w kontaktach z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz Samorządem Uczniowskim.

W roku szkolnym 2020/2021 do składu Prezydium Rady Rodziców zostali wybrani:

Krzysztof Starek – przewodniczący
Mariusz Bolecki – z-ca przewodniczącego
Dorota Oleksyszyn – sekretarz

Podstawowym celem funkcjonowania Rady jest reprezentowanie ogółu Rodziców szkoły, wspieranie działalności statutowej szkoły oraz działanie na rzecz polepszania jej funkcjonowania. To właśnie w szkole nasze dzieci spędzają większą część dnia, dlatego nasze działania zmierzają m.in. do uatrakcyjnienia tego czasu.

Aby nasze zaangażowanie mogło dać wymierne efekty, poza samymi chęciami, niezbędne są jeszcze środki finansowe. Od wielu lat podstawowym źródłem finansowania naszych działań są dobrowolne składki Rodziców.

Pragniemy poinformować, że, jak co roku z pozyskanych funduszy, Rada Rodziców współfinansuje różne uroczystości szkolne, finansuje liczne nagrody w konkursach organizowanych przez szkołę, jak również wspiera finansowo dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

Składka w naszej szkole wynosi 25zł i jest dobrowolna, oczywiście będziemy zadowoleni z jakiejkolwiek wpłaty, przecież to
jest dla naszych dzieci.
Konto do wpłat: 16 1020 5460 0000 5602 0130 4096 z dopiskiem Rada Rodziców

Dziękujemy wszystkim za wpłacane pieniądze i podkreślamy, że „wracają one do dzieci” poprzez uatrakcyjnienie i wzbogacenie ich szkolnego życia. Zachęcamy również do wspierania RR swoimi ciekawymi pomysłami i rozwiązaniami.

W tym roku zostały już zakupione dwumetrowe ławki na korytarz, na kwotę 3899.10 zł. Ławki mają zostać dostarczone do naszej szkoły do końca grudnia.