Rada rodziców

Drodzy Rodzice!
Rada Rodziców w naszej szkole działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) i jest demokratycznie wybraną grupą przedstawicieli Rodziców z wszystkich klas naszej szkoły.  Jest jednym z czterech statutowych organów szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd
Uczniowski), który reprezentuje Rodziców w kontaktach z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz Samorządem Uczniowskim.

W roku szkolnym 2022/2023 do składu Prezydium Rady Rodziców zostali wybrani:

Przewodniczący Rady Rodziców: Sebastian Wnęk
Zastępcy:
  • Klaudia Salamon
  • Marta Sawica- Szczesiak
  • Patrycja Kremser
  • Angelika Bejnarowicz

Podstawowym celem funkcjonowania Rady jest reprezentowanie ogółu Rodziców szkoły, wspieranie działalności statutowej szkoły oraz działanie na rzecz polepszania jej funkcjonowania. To właśnie w szkole nasze dzieci spędzają większą część dnia, dlatego nasze działania zmierzają m.in. do uatrakcyjnienia tego czasu.

Aby nasze zaangażowanie mogło dać wymierne efekty, poza samymi chęciami, niezbędne są jeszcze środki finansowe. Od wielu lat podstawowym źródłem finansowania naszych działań są dobrowolne składki Rodziców.

Pragniemy poinformować, że, jak co roku z pozyskanych funduszy, Rada Rodziców współfinansuje różne uroczystości szkolne, finansuje liczne nagrody w konkursach organizowanych przez szkołę, jak również wspiera finansowo dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

Rodziców zainteresowanych wpłaceniem środków na konto rady rodziców, prosimy o wpłaty do wychowawcy klasy.