Informacje o Erasmus+

Pliki do pobrania:

Prezentacje do pobrania:

UCZNIOWIE KLAS III TECHNIKUM LOGISTYCZNEGO i HOTELARSKIEGO

Do  20.09.2021 trwa rekrutacja kandydatów do wyjazdu na praktykę zawodową w ramach programu Erasmus+.

Praktyka zawodowa odbywać się będzie w Katanii 

(Sycylia – Włochy) w dwóch terminach: marzec 2022 i maj 2022.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w sekretariacie szkoły oraz można je pobrać ze strony internetowej szkoły.

Kryteria brane pod uwagę w procesie rekrutacji (za rok szkolny 2020/2021):

  1. a) Średnia ocen końcowych  
  2. b) Średnia ocen z przedmiotów zawodowych 
  3. c) Ocena z języka angielskiego 
  4. d) Ocena z zachowania 
  5. e)  Test z języka angielskiego, który będzie miał formę ustną i polegać będzie na odbyciu konwersacji z nauczycielem w celu zweryfikowania komunikatywnej znajomości języka. Za test będzie można uzyskać max. 10 pkt. Test odbędzie się w październiku 2021r.

Do wyjazdu zakwalifikuje się 32 uczniów z najwyższymi wynikami.

W przypadku uzyskania takiej samej ilości pkt. decydować będzie kolejność zgłoszeń. Dodatkowo utworzone będą dwie 4 – osobowe grupy rezerwowe.