Kadra pedagogiczna

Kadra kierownicza

Dyrektor mgr   Anna Król
Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego

Wicedyrektor ds. dydaktycznych i wychowawczych

mgr  Dorota Girsa – Downar

mgr Lucyna Rajtakowska

Lista pracowników dydaktycznych:

Język polski Katarzyna Grabowska 

Anna Król 

Urszula Marculewicz – Piątek

Magdalena Piotrowska

Małgorzata Wawrzyniak

Język angielski Małgorzata Grześkowiak

Joanna Mastalerz

Michał Sobociński

Marcin Truchlewski

Patrycja Pawłowicz

Język niemiecki Anna Dylewicz

Katarzyna Golz-Pikuła

Historia Dariusz Downar

Michał Sobociński

Geografia Beata Gutowska

Lucyna Kultys

Agnieszka Oparska

Matematyka Anna Dylewicz

Wioletta Grzybowska

Lucyna Rajtakowska

Joanna Klecha

Chemia, EDB Agnieszka Nadbrzeżna
Fizyka  Joanna Klecha
Biologia Beata Gutowska 
Religia Karol Hamrol 

ks. Tomasz Frąckiewicz 

Wychowanie fizyczne  Łukasz Cichanowicz 

Martyna Dembic

Łukasz Dróbka

Paweł Malinowski 

Krzysztof Sieńko 

Informatyka Piotr Balik 

Dariusz Nowak

Przedmioty zawodowe Kamila Aleszczyk 

Angelika Bielecka 

Katarzyna Gulbicka 

Irena Konopka- Baniuk 

Anna Saltarska 

Magdalena Tkaczyk  

Joanna Wójcik 

Dorota Girsa – Downar

Doradztwo zawodowe Magdalena Bocianiak  
Pedagog Małgorzata Michalak 
Bibliotekarz Małgorzata Wawrzyniak