Kadra pedagogiczna

Dyrektor mgr   Anna Król
Wicedyrektor ds. kształcenia zawodowego

Wicedyrektor ds. dydaktycznych i wychowawczych

mgr  Dorota Girsa – Downar

mgr Lucyna Rajtakowska

Lista pracowników dydaktycznych:

Język polski Katarzyna Grabowska 

Anna Król 

Urszula Marculewicz – Piątek

Magdalena Piotrowska

Małgorzata Wawrzyniak

Język angielski Małgorzata Grześkowiak

Joanna Mastalerz

Michał Sobociński

Marcin Truchlewski

Patrycja Pawłowicz

Tomasz Puchacz

Język niemiecki Katarzyna Golz-PikułaKlaudia Grabowska
Historia/WOS Dariusz Downar

Michał Sobociński

Blanka Tęcza

Geografia Beata GutowskaLucyna Kultys

Agnieszka Oparska

Matematyka Anna Dylewicz

Wioletta Grzybowska

Lucyna Rajtakowska

Rafał Surynt

Chemia, EDB Agnieszka Nadbrzeżna
Fizyka  Anna Saltarska
Biologia Beata Gutowska 
Religia Karol Hamrol 

ks. Tomasz Frąckiewicz 

Wychowanie fizyczne  Łukasz Cichanowicz 

Martyna Dembic

Łukasz Dróbka

Paweł Malinowski 

Krzysztof Sieńko 

Informatyka Dariusz Nowak
Przedmioty zawodowe Kamila Aleszczyk 

Angelika Bielecka 

Katarzyna Gulbicka 

Lucyna Kultys

Anna Saltarska 

Magdalena Tkaczyk  

Joanna Wójcik 

Ewelina Żejmo

Dorota Girsa – Downar

Magdalena Bocianiak  

   
Pedagog Grażyna Fedorowicz
Psycholog 

Bibliotekarz

Adrianna Tołkacz

Małgorzata Wawrzyniak