Kalendarium na rok szkolny 2021/2022

 

Lp.
Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 1 września
2. Zebranie ogólne z rodzicami klas pierwszych

Zebrania wychowawców z rodzicami

08.09.2021
3. Udział w Jarmarku Michała 10.09.2021
4. Złożenie  wstępnej deklaracji egzaminu maturalnego Do 30 września 2021
6. Praktyka zawodowa klasa 3 TLHp oraz klasa 3 TLap 20.09.-15.10.2021
7. Dzień Edukacji Narodowej – apel  13.10.2021
8. Praktyka zawodowa klasa 3 TLag oraz klasa 3 TLbg 18.10.2021 – 12.11.2021
9. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych z okazji DEN 15.10.2021
10. Dzień kontaktowy dla rodziców 25.10.2021
11. Próbne egzaminy maturalne z Operonem 25.-27.10.2021
12. Praktyka zawodowa – klasa 3 TLHg 15.11.2021-02.12.2021
13. Narodowe Święto Niepodległości – apel  10.11.2021
14. Dzień kontaktowy dla rodziców 17.11.2021
15. Zebranie z rodzicami

-powiadomienie o zagrożeniu wystawieniem ocen niedostatecznych za I semestr

15.12.2021
16. Złożenie deklaracji do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej Zgodnie z harmonogramem CKE
17. Święta Bożego Narodzenia

*klasowe spotkania wigilijne 

22.12.2019
18. Apel z okazji Świąt Bożego Narodzenia  22.12.2021
19. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.-31.12.2021
20. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych 07.01.2022
21. Zakończenie klasyfikacji za semestr pierwszy  10.01.2022
22. Złożenie arkuszy informacyjnych klas  11.01.2022
23. Zebrania półroczne z rodzicami 12.01.2022
24. Złożenie ostatecznej deklaracji egzaminu maturalnego 07.02.2022
25. Ferie zimowe 17.01.-30.01.2022
26. Wyjazd na Sycylię – praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus + Marzec 2022
27. Dzień kontaktowy dla rodziców.

Zebranie z rodzicami klas maturalnych

23.03.2022
28. Wiosenna przerwa świąteczna 14.-19.04.2022
29. Dzień kontaktowy dla rodziców. 20.04.2022
30. Zakończenie klasyfikacji klas maturalnych  21.04.2022
31. Zakończenie zajęć klas maturalnych 

*uroczystość pożegnania klas maturalnych – apel 

*wręczenie świadectw ukończenia szkoły

29.04.2022
32. Rocznica Konstytucji 3 Maja – klasy pierwsze (apel lub ekspozycja na korytarzu szkolnym) Maj 2022
33. Wyjazd uczniów klas mundurowych na poligon  Wg harmonogramu
34. Wyjazd uczniów na Sycylię w ramach programu Erasmus + Maj 2022
35. Egzaminy maturalne Maj 2022
36. Zebranie z rodzicami 

*informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec roku

18.05.2022
37. Zakończenie klasyfikacji dla uczniów  14.06.2022
38 Egzaminy zawodowe Zgodnie z terminami OKE
39. Ferie letnie 27.06.2021-31.08.2022 r.