1.  

 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r.
  1.  
Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2020 r.
  1.  
Ferie zimowe

 

4 – 17 stycznia 2021 r.
  1.  
Wiosenna przerwa świąteczna

 

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
  1.  
Egzamin ósmoklasisty 25-27 maja 2021 roku

www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty

  1.  
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących, liceów ogólnokształcących dla dorosłych oraz techników, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września

 

30 kwietnia 2021 r.

 

 

  1.  
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

 

 

8 stycznia 2021 r.

 

  1.  
Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych
i w szkołach podstawowych dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego
29 stycznia 2021 r.
  1.  
Egzamin maturalny

 

4-20 maja 2021 roku 
11 Egzamin zawodowy Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

www.cke.gov.pl/egzamin-zawodowy 

12 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

www.cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

13 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

 

25 czerwca 2021 r.

 

14 Ferie letnie

 

26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r.