W listopadzie bieżącego roku uczniowie Technikum Logistycznego z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu uczestniczą w kursie „operator wózka widłowego”, w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Żagańskim”.
Kurs ten obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 5 godzin zajęć praktycznych, które mają na celu przygotowanie ucznia do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych. Zajęcia kończą się państwowym egzaminem UDT. Po zdaniu egzaminu uczeń zdobywa legitymację UDT, która daje bezterminowe prawo do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego na terenie całego kraju.