Dziękujemy wszystkim za udział i reprezentowanie szkoły.