Wydarzenie zorganizowane przez Lubuskie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Na uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej  do Zielonej Góry zaproszeni zostali nauczyciele i pracownicy oświaty z południa województwa. Lubuska kurator oświaty Ewa Rawa dziękowała nauczycielom i wszystkim pracownikom oświaty za pracę, poświęcenie i zaangażowanie. Podczas uroczystości wręczono nagrody i wyróżnienia. Wyróżnieni nauczyciele z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Żaganiu:

Angelika Bielecka – Srebrny Krzyż Zasługi

Magdalena Piotrowska – Srebrny Krzyż Zasługi

Magdalena Tkaczyk – Brązowy Krzyż Zasługi

Agnieszka Oparska – Srebrny Krzyż Zasługi

Kamila Aleszczyk – Brązowy Krzyż Zasługi