Uczniowie Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych biorący udział w projekcie Ministerstwa Obrony Narodowej odbyli egzamin teoretyczny i praktyczny . Egzamin był podsumowaniem cyklu szkolenia z Edukacji Wojskowej. Uczniowie którzy uzyskają pozytywne wyniki otrzymają Certyfikat podpisany przez Ministra Obrony Narodowej, który upoważnienia do odbycia skróconej służby przygotowawczej. Dziękujemy naszym nauczycielom Krzysztof Sieńko i Łukasz Cichanowicz za przeprowadzenie egzaminu teoretycznego i opiekę nad uczniami podczas egzaminu w 34 BKPanc w Żaganiu 👊.