21 lutego dyrektor Anna Król, Łukasz Cichanowicz i Krzysztof Sieńko na zaproszenie Lubuskiej Kurator Oświaty pani Ewy Rawy wzięli udział w konferencji szkół prowadzących klasy Oddziały Przygotowania Wojskowego i Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe.
Spotkanie w Wędrzynie umożliwiło wymianę spostrzeżeń, doświadczeń i uwag 🙂