Oświęcimskie Centrum Kultury zaprasza młodzież i dorosłych w wieku 16-22 lat do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Młodzi i miasto”.
Tematem konkursu jest człowiek w relacji z przestrzenią. Może to być okazja do spojrzenia na miasto jako pejzaż, scenografię ale też jako tło życia dla młodego człowieka z jego świeżym spojrzeniem, odwagą w wyrażaniu siebie.
Konkurs ma charakter indywidualny a jego uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 prace A3 w wybranej technice – malarstwo, rysunek lub grafika.
Prace konkursowe będą przyjmowane do 30 czerwca 2023 roku.