Projekty z „59” z dofinansowaniami

Trzy odrębne grupy z „59” przystąpiły do konkursu w ramach projektu „Lubuska Ofensywa Młodzieżowa” i uzyskały dofinansowanie dla swoich zaplanowanych działań na łączną kwotę 7500 złotych. Są to :” Samorząd uczniowski Żagań”, ” Logistycy” oraz „Odkrywcy 1”. Gratulujemy!!!