Liceum ogólnokształcące wojsko

Liceum ogólnokształcące z innowacją wojskową

  • zapraszamy  pasjonatów wojska, musztry, dyscypliny i sportowego ducha (dodatkowy przedmiot: edukacja wojskowa),
  • stawiamy na rozwijanie umiejętności sportowo-obronnych,
  • bierzemy  udział w uroczystościach państwowych i lokalnych, zawodach sportowych, przeglądach musztry, zlotach klas mundurowych z całego kraju,

Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu maturalnego jest możliwość kontynuacji nauki na uczelniach wyższych, w szkołach wojskowych, pożarniczych, policji, straży granicznej oraz uczelniach cywilnych na kierunku bezpieczeństwo narodowe lub edukacja dla bezpieczeństwa.

To jeden z najbardziej popularnych kierunków w powiecie, realizowany w ramach innowacji „Pluton 59”.