W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH MOŻLIWE JEST PRZENIESIENIE PRÓBY SPRAWNOSCI FIZYCZNEJ DLA KANDYDATÓW DO KLAS MUNDUROWYCH  NA

27.06.2022 r.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie: 609 265 566