Technik hotelarstwa

TECHNIK HOTELARSTWA

Żaden hotel nie osiągnie sukcesu bez wykwalifikowanej, profesjonalnie obsługującej gości kadry. Hotelarz czuwa nad właściwym funkcjonowaniem obiektu noclegowego oraz fachową i kompleksową obsługą gości hotelowych.

U nas nauczysz się:

 • promocji oraz sprzedaży usług hotelarskich,
 • rezerwacji usług hotelarskich,
 • obsługi gościa hotelowego,
 • rozliczania kosztów pobytu w hotelu,
 • prowadzenia korespondencji hotelowej,
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych,
 • organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
 • organizowania, obsługi i rozliczania przyjęć okolicznościowych i konferencji,
 • zasad obsługi konsumenta w zakładzie gastronomicznym,
 • przygotowywania i podawania śniadań,
 • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów,
 • nakrywania i dekorowania stołów,
 • utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim,
 • posługiwania się językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego,
 • postępowania zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,
 • przepisów prawnych dotyczących hotelarstwa,
 • jak założyć działalność gospodarczą w zakresie hotelarstwa i gastronomii.

 

Kwalifikacje zawodowe

W trakcie nauki na kierunku technik hotelarstwa uczniowie mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji zawodowych:

 • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
 • HGT.06. Realizacja usług w recepcji.

 

Praktyki zawodowe

Szczególną rolę, w kształceniu technika hotelarstwa, odgrywają praktyki zawodowe, które uczniowie odbywają w atrakcyjnych obiektach hotelarskich na terenie całej Polski oraz za granicą w ramach projektu Erasmus+.

Absolwent technikum hotelarskiego może podjąć ciekawą pracę w kraju i za granicą:

  • w hotelach, motelach, pensjonatach, zajazdach, ośrodkach wypoczynkowych i uzdrowiskowych, centrach konferencyjnych, domach wczasowych i wycieczkowych, schroniskach, na kempingach itd.,
  • na promach i statkach wycieczkowych,
  • w zakładach gastronomicznych,
 • w organizacjach i stowarzyszeniach hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
 • prowadzić własny obiekt noclegowy.