TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Dynamiczny rozwój branży turystycznej powoduje wzrost zainteresowania na usługi turystyczne oraz organizację czasu wolnego. Rozwój turystyki w Polsce i na świecie stwarza nowe, interesujące miejsca pracy. Technik organizacji turystyki organizuje i prowadzi działalność turystyczną w zakresie przygotowania, sprzedawania, realizowania i rozliczania imprez i usług turystycznych oraz obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych.

U nas nauczysz się:

 • programowania imprez i usług turystycznych,
 • planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych,
 • zamawiania imprez i usług turystycznych,
 • prowadzenia informacji turystycznej,
 • obsługi klientów korzystających z usług turystycznych,
 • rozliczania usług i imprez turystycznych,
 • opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych,
 • prowadzenia sprzedaży usług i imprez turystycznych,
 • posługiwania się językiem obcym w branży turystycznej,
 • prowadzenia własnej firmy.

Kwalifikacje zawodowe

W trakcie nauki na kierunku technik organizacji turystyki uczniowie mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji zawodowych:

 • HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych.
 • HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych.

Praktyczna nauka zawodu

Szczególną rolę, w kształceniu technika organizacji turystyki, odgrywają praktyki zawodowe, które uczniowie odbywają w biurach podróży, obiektach noclegowych oraz centrach i punktach informacji turystycznej.

Absolwent technikum organizacji turystyki może podjąć ciekawą pracę w kraju  i za granicą: m.in. jako specjalista do spraw turystyki, specjalista do spraw sprzedaży i obsługi branży turystycznej, organizator imprez, organizator kongresów i konferencji, pilot wycieczek, rezydent biura podróży, animator czasu wolnego, przewodnik turystyczny, pracownik informacji turystycznej w:

 • biurach podróży, agencjach turystycznych,
 • ośrodkach informacji turystycznej,
 • hotelach i innych obiektach noclegowych,
 • instytucjach zajmujących się organizacją i promocją turystyki,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych.