Technik logistyk 

Technik logistyk to specjalista w dziedzinie zaopatrzenia, dystrybucji, ekonomii, komunikacji i transportu. Jego zadaniem jest dostarczyć właściwy towar klientowi w zamówionej przez niego ilości i w jak najkorzystniejszej cenie, w czasie do zaakceptowania przez obydwie strony. Logistyk zajmuje się więc zarządzaniem procesem planowania, zaopatrzenia i przepływu towarów od producenta do konsumenta, obsługuje i zarządza magazynami i dostawą towarów oraz realizuje procesy transportowe i spedycyjne.

Okres nauki 5 lat

W trakcie nauki technik logistyk zdobywa dwie kwalifikacje

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

Sylwetka absolwenta

Absolwent  w zawodzie technik logistyk będzie przygotowany do wykonywania  zadań zawodowych w zakresie:

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw,
 • zarządzania zapasami i przestrzenią magazynową oraz tworzenia planów dostaw, a także organizowania recyklingu odpadów,
 • wykorzystywania nowoczesnych programów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem logistycznym,
 • planowania i wdrażania procesów przechowywania i transportowania wytworzonych produktów,
 • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych i spedycyjnych i ich realizacji,
 • obliczania kosztów dostawy i magazynowania towarów, ustalania cen za usługi transportowe, prowadzenia rozliczeń z klientami krajowymi i zagranicznymi,
 • stosowania międzynarodowych standardów identyfikacji, monitorowania i rejestrowania ładunków i wymiany danych.

Praca zawodowa

Działalność logistyczna jest realizowana w każdym nowocześnie prowadzonym przedsiębiorstwie. To sprawia, że zawód logistyka  jest coraz bardziej poszukiwany.

Wymagania stawiane względem logistyka to m.in.: znajomość języków obcych, obsługa komputera, zdolności negocjacyjne i planistyczne, dobra organizacja pracy, dokładność i odpowiedzialność, znajomość rynku usług logistycznych i transportowych.

Technik logistyk znajdzie zatrudnienie w:

 • działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych,
 • przedsiębiorstwach handlowych, dystrybucyjnych i usługowych,
 • przedsiębiorstwach transportowo – spedycyjnych,
 • jednostkach samorządu terytorialnego.