Technik spedytor z innowacją wojskową

Technikum Spedycyjne

Spedytor organizuje transport kolejowy, samochodowy lub lotniczy towarów w kraju i za granicą. Zajmuje się również opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów oraz organizacją załadunku i wyładunku towarów z wykorzystaniem różnych środków transportu. Organizowanie przewozów polega na szukaniu klienta, ustalaniu szczegółów dotyczących transportu, negocjowaniu ceny za usługę oraz rozliczaniu usługi. Do zadań spedytora należy także poszukiwanie dodatkowych klientów, aby zapewnić optymalne wykorzystanie środka transportu na całej, planowanej trasie przewozu. Sporządza umowy z klientami, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczania ładunków.

Obowiązuje tutaj jeden egzamin kwalifikacji w zawodzie:

*AU.31-Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Technikum Spedycyjne z innowacją wojskową

Absolwent tego kierunku, oprócz kwalifikacji w zawodzie technik spedytor, nabywa umiejętności w zakresie szkolenia wojskowego oraz samoobrony, bierze udział w realizacji projektu Ministerstwa Obrony Narodowej .