Technik logistyk z innowacja wojskową

Technikum Logistyczne

Technik logistyk to obsługa transportu lotniczego, drogowego, kolejowego, to magazynowanie, spedycja i przepływ towarów. Zawód ten jest zaliczany do najbardziej popularnych i pożądanych na rynku pracy, bowiem specjaliści z tej dziedziny podnoszą konkurencyjność i efektywność działania firmy. Obowiązują tutaj dwa egzaminy kwalifikacji w zawodzie:

*AN.22-Obsługa magazynów

*AN.32-Organizacja transportu

Technikum Logistyczne z innowacją wojskową

Tu uczeń, oprócz zdobywania kwalifikacji do wykonywania zawodu technik logistyk, nabywa umiejętności do poszukiwania i przetwarzania informacji niezbędnej do sprawnego zarządzania procesami zaopatrzenia logistycznego, określania potrzeb jednostki wojskowej oraz poszukiwania źródeł i organizacji dostaw. Jest to klasa mundurowa, w której realizowane są dodatkowe przedmioty szkolenia wojskowego i samoobrona oraz inne zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę wojskową w ramach porozumienia i współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej.