Z dniem 1 grudnia 2021 r. Szpital Na Wyspie w Żarach otwiera Poradnię Psychologiczną dla Dzieci i Młodzieży. Poradnia mieścić się będzie w Żarach przy ul. Skarbowej 2 (budynek przychodni), czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w sobotę od 11.00 do 19.00. Rejestracja prowadzona będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 pod numerem telefonu 533 318 252. Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie powyższych informacji w Państwa placówkach edukacyjnych. Pomoc w przedmiotowej sprawie pozwoli osobom potrzebującym wsparcia psychologicznego skorzystać z usług poradni bez konieczności posiadania skierowania.